De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Elke gekeurde tankinstallatie beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat. Het keuren van de stookolietanks, ook wel mazouttanks genoemd, is wettelijk verplicht.

 

Wanneer is de keuring verplicht?

1.    Vóór indienststelling van de stookolietank

2.    Bij de verkoop van een woning met een stookolietank

3.    Periodiek controles van de stookolietank


In Vlaanderen is een keuring van zowel de bovengrondse als de ondergrondse stookolietank verplicht vóór indienststelling. Deze dient gekeurd te worden door een erkend technicus.


Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank is het ten stelligste aan te raden een geldig conformiteitsattest te verschaffen aan de koper. De aanwezigheid is niet verplicht maar de notaris zal er steeds op aandringen om evenwel een geldig attest te voorzien zodat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.


De stookolietank moet ook periodiek gekeurd worden

De frequentie van de keuring hangt af van volgende factoren:

Betreft het een ondergrondse of bovengrondse stookolietank?

Wat is de inhoud van de stookolietank?

Betreft het een particuliere of professionele mazouttank?

Uit welk materiaal is de tank vervaardigd?


In 95% van  de gevallen gaat het om particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5000 liter:

 Bovengrondse stookolietank: éénmalige keuring (zonder dichtheidstest) en vervolgens vrijgesteld van de periodieke keuring.

Ondergrondse stookolietank: éénmalige keuring met dichtheidstest en vervolgens elke 5 jaar te keuren.


Bekijk dit schematische overzicht om te weten met welke frequentie uw stookolietank dient gekeurd te worden. Bron: Informazout.